Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2221083128 Αντωνίου Δούνα 5, Χαλκίδα, 34100

Ακολουθήστε μας:

Τομείς δραστηριότητας

01

Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται από την έναρξη λειτουργίας του κατ’ εξοχήν με υποθέσεις εργατικού δικαίου, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες τόσο προς σωματεία εργαζομένων όσο και προς μεμονωμένους εργαζομένους και εργοδότες . Ιδιαίτερη είναι η ενασχόλησή μας ιδίως με τα εργατικά ατυχήματα .
02

Ποινικό Δίκαιο

Με καθημερινή δικαστηριακή παρουσία το γραφείο μας εκπροσωπεί τους εντολείς του για όλες τις υποθέσεις του στο χώρο του ποινικού Δικαίου. Ουσιαστικά καλύπτουμε σχεδόν όλο το φάσμα των αδικημάτων του ποινικού δικαίου .

03

Δίκαιο Αλλοδαπών

Με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό το γραφείο μας πρωτοστατεί σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν αναφορικά με τα θέματα του δικαίου αλλοδαπών .

04

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας υποστηρίζει με συνέπεια την εκπροσώπηση των εντολέων του σε όλους τους τομείς του αστικού δικαίου ήτοι ενοχικό, εμπράγματο, κληρονομικό, οικογενειακό δίκαιο . Ιδιαίτερη είναι η ενασχόλησή μας με θέματα επιμέλειας, διατροφής και διαζυγίων . Με σεβασμό και διακριτικότητα χειριζόμαστε υποθέσεις υιοθεσίας, ενώ με υπευθυνότητα χειριζόμαστε και υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων.

05

Διοικητικό Δίκαιο

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που άπτονται του Διοικητικού Δικαίου, με ειδίκευση ιδίως σε θέματα επιβολής προστίμων αναφορικά με την αδήλωτη εργασία, ή και ζητήματα διοικητικών προστίμων προερχόμενα από άλλους τομείς δραστηριότητας. Ασχολούμαστε δε με θέματα αναφορικά με την κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων αλλά και με θέματα δημοσίων συμβάσεων.

06

Ρύθμιση οφειλών

Ρύθμιση οφειλών – 2η ευκαιρία (240 – 420 δόσεις). Ο νόμος 4738/2020 «Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διευθετήσουν όλες τις οφειλές τους, προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές. Εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019. Η ρύθμιση οφειλών μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών ή μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης επιχειρήσεων. Το γραφείο μας ήδη παρέχει συμβουλές στα πλαίσια ρύθμισης οφειλών του ως άνω νόμου .

Εμπιστευτείτε μας την υπόθεση σας!

Back to top