Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2221083128 Αντωνίου Δούνα 5, Χαλκίδα, 34100

Ακολουθήστε μας:

Δικηγορικό γραφείο Ιωάννη Καλαβρή - Χαλκίδα, Εύβοια Αξιόπιστες νομικές λύσεις με επίκεντρο τον πελάτη_ Επιλύουμε τις διαφορές επιλέγοντας την προσφορότερη λύση_

Καλώς ήρθατε...

Τομείς Ειδίκευσης

Περισσότερα

01

Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται από την έναρξη λειτουργίας του κατ’ εξοχήν με υποθέσεις εργατικού δικαίου, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες...

04

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας υποστηρίζει με συνέπεια την εκπροσώπηση των εντολέων του σε όλους τους τομείς του αστικού δικαίου...

02

Ποινικό Δίκαιο

Με καθημερινή δικαστηριακή παρουσία το γραφείο μας εκπροσωπεί τους εντολείς του για όλες τις υποθέσεις του στο χώρο του ποινικού Δικαίου...

05

Διοικητικό Δίκαιο

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που άπτονται του Διοικητικού Δικαίου...

03

Δίκαιο Αλλοδαπών

Με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό το γραφείο μας πρωτοστατεί σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν αναφορικά με τα θέματα του δικαίου αλλοδαπών

06

Ρύθμιση οφειλών

Ρύθμιση οφειλών - 2η ευκαιρία (240 - 420 δόσεις). Ο νόμος 4738/2020 «Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας»...

Επιστημονικό Προφίλ

Βασικός κανόνας της επαγγελματικής μας δεοντολογίας είναι η ειλικρίνεια των σχέσεων με τον εντολέα και το αληθινό και συνεχές ενδιαφέρον για την προώθηση των καλών εννοουμένων συμφερόντων των πελατών μας.

Η Φιλοσοφία μας

Βασικός κανόνας της επαγγελματικής μας δεοντολογίας είναι η ειλικρίνεια των σχέσεων με τον εντολέα και το αληθινό και συνεχές ενδιαφέρον για την προώθηση των καλών εννοουμένων συμφερόντων των πελατών μας.

Είπαν_

- Έργο της ρητορικής δεν είναι μόνο να πείθει, αλλά και να εξευρίσκει σε κάθε θέμα τα υπάρχοντα πειστικά επιχειρήματα.

Αριστοτέλης

- Οι πόλεις δεν διοικούνται σωστά με τους νόμους, αλλά με την ηθική συμπεριφορά των πολιτών.

Ισοκράτης 436-338 π.Χ.

Αθηναίος ρήτορας

Nullum poena sine legum. μτφρ: καμιά ποινή χωρίς νόμο.

Θεμελιώδες νομικό αξίωμα

Εμπιστευτείτε μας την υπόθεση σας!

Back to top